بهترین خوراک گاوهای شیری – پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان دامیاری

این در حالی است كه برخی پژوهشگران تفاوتی در بسامد فعالیت جنسی بین روز و شب مشاهده نكردند. علاوه بر این میتوان در مواردی از آن برای درمان بیاختیاری ادرار هم استفاده کرد. درزمان خرید گاو شیری باید به ویژگی های اختصاصی حیوان توجه کافی کرد. جرب گاو ها در پوست حیوان سوراخ ها را تولید میکند و جور نمسشود واین سوراخ ها کیفیت وارزش پوست را در وقت کشتار پایین می اورد.(شمل راببنید)بعضی وقت ها لاروا ی مهاجر از ستون فثرات تیرمیشود و باعث صدمه ان میشود لاکن این عام نیست . فعالیت سواری گاوهای آبستن، اغلب به ۱۰۰ روز نخست آبستنی، محدود می شود كه غلظت استروژن خون معمولا پایین است.

در گاوهای اروپایی، نزدیك به ۶درصد گاوهای آبستن، در فعالیت های سواری شركت می كنند. گاوهای براهمن در هر ساعت دوره فحلی، به طور متوسط یكبار سواری دادند در حالی كه این رقم برای گاوهای شاروله ۸/۲ بود. شدت رفتارهای فحلی گاوهای براون سویس، كمتر از نژاد های شیری دیگر بود و بطور كلی، نژادهای تیره رنگ نسبتبه گاوهای دارایموهای سفید یا قرمز، شدت فحلی بیشتری نشان دادند. متغیر باشد. اصولا قیمت این نوع دام نیز بر اساس قیمت اعلام شده برای دام های نژاد ایرانی محاسبه می شود.

در حالی كه نزادهای كوهان دار، در ماههای گرم سال، رفتارهای فحلی بیشتری را نشان می دهند، در گاوهای اروپایی، هوای سرد(اگر زیاد شدید نباشد) تاثیر مهاری كمتری بر بروز فحلی دارد تا هوای گرم. این جانور پستانداری بزرگ، به رنگ قهوه ای، سم دار، و از تیرۀ گاویان است. بیشتر یافته ها درباره گاوهای كوهان دار، نشان می دهند كه احتمال بروز رفتارهای فحلی، در ساعات های تاریكی و یا ساعت های آغازین صبح، بیشتر است. سواری دادن یا گرفتن در چند ساعت آغازین دوره فحلی واقعی، بیشتر است و سپس به تدریج، كاهش می یابد. در سه ماه اول پس از زایش، میانگین تعداد سواری های داده شده یا گرفته شده به ازای هر ماده گاو و در هر دوره فحلی، با هر نوبت فحلی پس از زایش افزایش یافت.

همچنین گاو را میتوان نماد نیرومندی دانست. همچنین مهم ترین نشانه های یک گاو شیری خوب را به شما معرفی کنیم. امروز قصد داریم در این پست درباره بهترین خوراک گاو شیری و گوشتی برای گرفتن بیشترین سود، آموزش هایی را به شما معرفی بنماییم. تغذیه تلیسه ها با جیره هایی كه ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیازهای انرژی و پروتئین را تامین می كرد نیز تاثیری بر طول دوره فحلی و فعالیت های سواری آنهانداشت. گفته می شود كه طول دوره فحلی تلیسه كمتر از گاو است اما برخی پژوهش ها تفاوت آشكاری در میانگین طول دوره فحلی تلیسه ها (۵/۵± ۶/۱۴ ساعت) و گاوهای مسن تر را(۴/۴±۱/۱۵ ساعت) ندیدند.

همانطور که گفته شد این نژاد، از دسته گوسفندان چند قلوزا می باشد و در همین رابطه نیز همواره هر میش دارای چندین بره نژاد رومانف می باشد. با توجه به اینکه کشور اندونزی هم اکنون زیستگاه اصلی این نژاد محسوب میشود، لذا واضح است که این نژاد با آب و هوای استوایی بیشتر سازگار است. در اواخر پاییز و اوایل زمستان رفتار فحلی، در مقایسه با تابستان، كمتر، و چرخه های فحلی نا منظم و تعداد روزهای باز در ماه های زمستان بیشتر گزارش شده است. در ماههای تابستان، طول دوره فحلی ماده گاوهای هولشتن(لا ضریب چاقی لاغری۶/۲)، در محیط كاملا خنك(۱۶ ساعت) بیشتر از محیط نسبتا خنك(۵/۱۱ ساعت) بود.

تعداد سواری گرفتن از تلیسه ها و گاوهای فحل، كاملا متغییر است;تعداد سواری در گاوهای شیرده، بین ۳ ۱۴۰ و در تلیسه ها، بین ۳ ۲۲۵ بار متغییر بود تمایل به تشكیل “گروههای جنسی فعال” با افزایش سن، كاهش می یابد و تركیب گروه های جنسی فعال ممكن است كاملا متفاوت باشد. هدف از برنامه پرورش تلیسه ، داشتن حیوانی با جثه مناسب است به طوری که بتواند در 15 ماهگی جفت گیری کند . تزریق ۳۲۰ واحد بین المللی ACTHدر مرحله پرواستروس، موجب تاخیر در بروز فحلی و كاهش طول دوره فحلی در تلیسه ها شد.

كمبود كبالت، چرخه های فحلی را منظم می كند و كمبود منگنز، فحلی پس از زایش را به تاخیر می اندازد و اگر شدید باشد موجب قطع كامل چرخه های تخودانی می شود. انتقال گاوهای زیبو به مراتع جدید و یا محصور كردن آنها در اصطبل، فعالیت فحلی آنها را كاهش می دهد. كمبود شدید پروتئین موجب بروز ناهنجاریهای تولید مثلی و تغذیه با مقادیر زیاد پروتئین، موجب تاخیر در بلوغ و افزایش تعدا روزهای باز در گاوهای شیری می شود.

شیردهی و یا حضور گوساله، موجب تاخیر در آغاز چرخه فحلی می شود و رفتار فحلی را مهار می كند. كمبود ویتامین A، موجب تاخیر در بلوغ می شود. گوسفند نژاد رومانف اصیل می تواند با خاصیت صد درصد سودآوری در اختیار دامداران باشد. یکی از بهترین نژاد های گوسفند که به چندقلوزایی معروف است، گوسفند رومانف می باشد. از گونههای معروف آن A. Americanaاست. همانطور که میدانید نرخ گوسفند بر اساس وزن آن محاسبه می شود. سازه های تغذیه ای می توانند موجب مهار چرخه تخمدانی شوند اما بطور كلی، تا زمانی كه چرخه های تخمدانی، طبیعی باشند، تاثیری بر چگونگی بروز فحلی ندارند.

گاوهای اروپایی، اغلب در مرحله پرواستروس و مت استروس، تمایل به سواری گرفتن دارند اما گاوهای براهمن در این مراحل، هم سواری می دهند و هم سواری می گیرند.استرس موجب كاهش طول دوره فحلی و یا مهار آن می شود. “ماشين ” وسيله اي است كه اگر به آن توان دهيم ، برايمان كار انجام مي دهد ولي خود به تنهايي قادر به انجام كار نيست . در کشور ایران انواع دام ها با ویژگی های مختلف را می توان مشاهده کرد. نژاد های مشترکی در ایران و افغانستان وجود دارند که می توان از نمونه ها یداخلی استفاده کرد.

برای تعریف انواع دام افغانی می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد، که در ادامه به معرفی و بررسی هر دو دسته می پردازیم. با توجه به پراکندگی انواع نژاد و وجود دامهایی با ویژگیها و مشخصات مختلف، به صورت کلی تمامی دامها اعم از گوسفندان در دستهبندیهای دام گوشتی، شیری، پشمی و پوستی قرار میگیرند. مکانیزم عملکرد گاوآهن برگردان دار به این صورت است که خاک را برش داده سپس به بالا می آورد و توسط باله های زاویه دار خود، خاک را بر می گرداند و موجب زیر و رو شدن خاک و همچنین کنده شدن ریشه علف های هرز و مخلط شدن بقایای گیاهان قبلی با خاک می شود.

درحقیقت کمر صاف، محکم و قوی،گردن نازک و کشیده، نداشتن غبغب وزاویه داربودن گلو موجب به وجود آمدن چنین زاویه ای شده است. زاویه داربودن یعنی هر وقت از عقب حیوان به سمت سرش نگاه کنیم،یک زاویه تیز که درسمت پایانی گردن باریکتر می شود،ببینیم. از سویی، كاهش غلظت پروژسترون و افزایش استرادیول موجب تحریك فعالیت جنسی در مراحل پایانی دوره فحلی شد. با پیشرفت دوره فحلی ، تغییراتی نیز در فعالیت جنسی دیده می شود. تاثیری بر طول دوره فحلی و بسامد سواری دادن، نداشت. در قصه «عقل و اقبال»، از افسانه های گیلان، در جدال بین عقل و اقبال، در وجود یک کشاورز، که کدام کار آمدتر هستند امده است که کشاورز هنگام شخم عقل از سرش می پرد و دست از تلاش می کشد و به دنبال اقبال می رود از جمله در جائی دیگر روی زمین شخص دیگری شخم می زند که کاول (خیش زمینهای شالیزار) او به خمره ای پر از سکه بر می خورد و چون عقل از سرش پریده بود، اشرفی ها را با بیل به کناری می زند و بقیه داستان ( درویشیان- خندان، ج۹، ص ۲۳۷-۲۴۰).

از جمله این نژاد ها می توان به دام ترکی و دام عربی که در داخل کشور نیز نگهداری می شوند اشاره نمود. با توجه به اینکه نژاد هایی در این کشور وجود دارند که در داخل نیز می توان آنها را مشاهده نمود بنابراین می توان متوسط وزن گوسفند افغانی را نزدیک به دام های ایرانی دانست. همانطور که می دانید در میادین شهرداری تهران می توان گوسفنده را با قیمت های مختلفی خرید. گوسفندان دنبه دار که بخش بزرگ دام های این کشور را شامل می شوند جزو گوسفندان برتر و اصیل در این کشور می باشند. علائم ظاهری نزدیک بودن زمان زایمان شامل بزرگ و فعال شدن پستانها هیپرتروفی و ورم لبه های فرج، شل شدن لیگامنهای لگنی که منجر به بلند شدن دم می شود و همچنین آویزان شدن موکوس شفاف از فرج می باشد.

دام های کشور افغانستان از نظر کیفیتی بسیار مورد توجه هستند و نژاد های معروفی را شامل می شوند. گوسفندان افغانستان نیز همچون نژاد های دام ایرانی در انواع و تیپ های مختلفی وجود دارند. وجود حدود 30 نژاد دام ایرانی باعث شده است تا این کشور به عنوان یکی از بزرگترین صادر کننده ها و محل های پرورش دام سبک در خاورمیانه شناخته شود. پوشش گیاهی وسیع در حدود 47 درصد از کل مساحت باعث شده است تا دامداران برای پرورش انواع دام متحمل هزینه های سنگین نشوند. پر نفس کردن جوجه لاری یکی از این روش ها می باشد به اینگونه که در ابتدا باید سعی کنید که یک روز در میان آن را در میدان به سرعت به حرکت اجبار کنید و باید به صورت صعودی قدرت تنفس و آمادگی جسمانی خروس لاری افزایش یابد و بهتر است در این حالت تمرین، از غذا های مقوی و پرانرژی برای خروس استفاده شود تا استرس دور شده و بدن آن به خوبی ادامه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید