تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

مسجد آبی تبریز در اوایل سال 1900 توسط وزارت فرهنگ ایران بازسازی شد. وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی خالصه که طبق مقررات این قانون فروخته میشود برسرمایه بانک کشاورزی اضافه شود فقیهزاده پیشنهاد مربوط بماده ۸ درتبصره ۳ عبارت (و دانشگاه) پس از عبارت (وزارت کشاورزی) اضافه شود دکتر مجتهدی ۱۲/ ۲/ ۲۹ پیشنهاد نسبت به ماده ۸. پس از این حادثه در زمان شاه سلطان حسین صفوی توسط وزیر وقت آذربایجان میرزا محمد ابراهیم تعمیر و بازسازی شد. پرونده انتخاباتی آقای محمد جواد باهنر از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای سید حسن آیت از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . یزدی – این ها گفتند که سفارش شده است ما از وزارت کشور خواستیم آمدند اینجا و دیدند که در پرونده های اصفهان حتی یک برگ هم وجود ندارد . توسعه ورزش های عمومی و حرفه ای در طی سال های 1306 تا 1316 موجب راه اندازی این استادیوم شد.

زارعین گیلان همه ساله املاکشان و خرده مالکین دارد از بین مىرود آمدم خدمت جنابعالى متأسفانه توجهى نفرمودید حالا هم استدعا دارم که تلگراف بفرمایید به بنگاه آبیارى که قانون باید اجرا شود ولو مجرىاش شمر باشد این استدعا را از جنابعالى دارم و تقاضا دارم با نظر باز لطف بفرمایید اخمهایتان را تو هم نکشید الان اگر لطف بفرمایید اگر یک حاکم دلسوز اگر یک فرماندار دلسوز اگر یک کسى که دلسوز به حال مردم آنجا باشد ۵ میلیون تومان الان براى گیلان پول تهیه میشود بانک ملى رشت که تجارت گیلان را میچرخاند چقدر دارد (کریمى – از اسرار است) اسرار است ولى قطعاً این مبلغ ندارد در ظرف چند سال میشود سى میلیون تومان مىتوانید با این سى میلیون تومان راهها را بسازید میتوانید بهدارى درست کنید مىتوانید سدهاى کوچکى که در گیلان مستعد براى این کار هست بسازید و در ظرف ۵ سال سطح کشت گیلان به ده برابر نمیخواهیم اغراق بگویم که ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میشود ولى ده برابر میشود یعنى شما میتوانید اگر امسال که سال بهبود محصول است سال بهبود محصول گیلان است و گیلان ۲۵۰ هزار تن محصول برنج دارد میتوانید شما ده برابر برنج بگیرید چرا رعیت وضعش پریشان است براى این که سطح تولید رعیت کم است من نمیدانم سایر نقاط ایران چطور است ولى براى شما گیلان را مثل میزنم الان در گیلان که یک مرد و یک زن و یک دختر و یک پسر باشند نمىتوانند بیش از دو جریب که با وسایل عهد دقیانوس مىکارند بکارند محصول آن در نقاط مختلف فرق میکند بهترین نقطهاش در سفیدرود است به اصطلاح ما میدهد ۶۰ قوطى از این ۶۰ قوطى باید دو تا ۲۴ قوطى بدهد به ارباب بنده حساب کردهام که در سفیدرود براى یک رعیت بیش از دو هزار تومان نمىماند البته از نقطه سفیدرود که محتاج به کود نیست و آبش فراوان است ولى در فومن این طور نیست در گیلان شرقى این جور نیست در طالش این طور نیست این با این درآمد چه کار بکند در یک سال هم باید بخورد هم باید بپوشد هم دکتر برود و اگر مریض شد خودش را مداوا کند بنابراین باید سطح کشت رعیت را زیاد کنید (نبوى – مال ما که ۵۰۰ تومان هم ندارند) پس معلوم میشود رعیت ما در مقابل رعیت شما شاه است با دو هزار تومان که نتواند با ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان که هیچ نمیتواند خوب بنابراین یک فکرى بکنید اگر تقسیم اراضى آمد قیافهها را تو هم نکشید خوب این میشود آن عوارض جناب آقاى وزیر دارایى لازم هم نیست عوارض جدید بگیرید که دوباره رعیت برنجاش گندماش جواش را که از احمدآباد خودمان حرکت میدهد میبرد به دماوند عوارض بهش تعلق بگیرد رعیت نمىتواند با این عوارض یک زندگى مرفه داشته باشد این کار را که عرض کردم بکنید به شرط این که بخور بخور نباشد (یکى از نمایندگان – این کار خیلى مشکل است بخور بخور نباشد خیلى مشکلتر است) نه خیلى آسان است استدعا میکنم که آن عوارض را لطف بفرمایید صدى بیست از محصول ارباب و رعیت گرفته شود (چند نفر از نمایندگان – از رعیت چرا؟) البته ۵ درصد از رعیت اجازه بفرمایید چون این یک بانکى است یک شرکت تعاونى خواهد شد بگذارید او هم شریک باشد مهمترین چیزى که رعیت را اذیت میکند این رباخوارها هستند این سفتهبازها هستند که زندگى یک رعیت را که در آفتاب و سرما و گرما زندگى میکند با ثمن بخس از دستش میگیرند اینها را سلفچى میگویند اینها بدتر از مالکین هستند آن دورهگردها و من نمیدانم جناب آقاى لطفى یک لطفى بفرمایید ثبت اسناد چطور شد پولى به دست آنها میدهد جنس به رعیت میدهد بعد سر حاصل پول میگیرد چرا سند جنسى نمىنویسد یکى از بدبختیها این است جناب آقاى لطفى استدعا میکنم این بخشنامه لعنتى را لغو کنید آقا الان که رعیت احتیاج دارد به گندم یا برنج یا جو و ندارد و میداند که تخم جو و گندم گران است میآید آنجا و به رعیت بدبخت خروارى ۲۵۰ تومان میفروشد خوب رعیت میخواهد ۵ خروار گندم بکارد و دو خروار هم براى قوت خودش مىخواهد آن وقت سر حاصل گندم خروارى صد و پنجاه تومان است باید صد تومان به سلفچى باج بدهد بىجهت و هیچ گونه زحمتى نمیکشد این سلفچىها بدبختىهاى عظیمى فراهم کردهاند این رعیتهاى بیچاره را نجات بدهید شما را به خدا این بخش نام لعنتى را لغو کنید که اگر رعیت جنس خواست بهش بدهند و همان جنس بگیرند چرا بدهد ۱۵۰ تومان و سر حاصل بفروشد صد تومان این را یک فکرى بکنید یک مقدار از محصول این رعیت که مقدار زیادى است به این ترتیب از دستش میرود اگر این بانک را در مرکز هر دهستان تشکیل دادید چه میشود؟

بنابراین لطف بفرمائید اسامی را یادداشت کنید و بدهید بیاورند . دعوتی کرده اند خواهش می کنم اسامی آقایان را به ترتیب یادداشت بفرمائید چون متقاضی زیاد است ترتیبی بفرمائید که زیاد طول نکشد که ما به کارهایمان برسیم گویا آقای کرمی هم می خواهند راجع به لیبی صحبت بفرمایند اسم ایشان رایاداشت کنید بعلاوه شاید آقایان دیگر هم بیان مطلب جنابعالی را کردند پس اجازه بفرمائید اگر آقایان دیگر مطالبشان را راجع به این موضوع فرمودند ولی ناقص بود شما تشریف بیاورید و صحبت کنید. کرمی – بحث جلسه نیست عزیز من بنده میگویم این موضوعی که در مجلس مطرح میشود بنام نمایندگان مردم مسلمان ایران بروند به لیبی این یک نوع تبلیغ است برای لیبی .

رئیس – اجازه بفرمائید بنده خودم جواب ایشان را میدهم شعب مربوط نسبت به اعتبارنامه هائی که رسیدگی کرده اند گزارش میدهند که اینقدر از اعتبارنامه ها حاضر است و هنوز کار شعبه ها تمام نشده است و این مساله ای که شما میفرمائید بحث دیگری است زیرا گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات اصفهان ناتمام است و ما منتظریم که بعدا گزارش آنرا بفرستند . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، دستور جلسه امروز رسیدگی به بقیه گزارش های شعب راجع به اعتبارنامه هاست مقدمتا چند موضوع است که باید یه استحضار آقایان برسانم .اولا از سفارت لیبی شرحی به مجلس نوشته اند و دعوت کرده اند که در حدود ده نفر از نمایندگان در جشن ملی لیبی که در طرابلس تشکیل میشود مشارکت کنند البته فرصت خیلی محدود و معدود و کم است مخصوصا با این جمله که نوشته اند ‹‹ ضمنا به استحضار میرسانم که مراسم این جشن ها به امید خداوند از روز بیست و یکم خرداد ماه آغاز خواهد شد و مجلس محترم شورای اسلامی میتواند از طرف خود در حدود ده تن از نمایندگان محترم یا بیشتر در صورت تمایل برای شرکت در این جشن ها گسیل دارد .

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای بابگن هاکوبیان دیپلمه داروسازی پاریس – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. مطلب دیگری که باید به استحضارتان برسانم این است که در شعبه هفتم گویا آقای مخبر شعبه اشتباه فرمودند یکی ، دوتا از افراد را از قلم انداخته اند ، این است که در مقدسه طرح اعتبارنامه ها خواهش می کنم که آقای محلاتی تشریف بیاورند و راجع به کسری که داشتند توضیح بفرمایند مطلب دیگر اینکه اگر آقایان در این زمینه ها تقاضائی دارند مرقوم بفرمایند بنده رسیدگی خواهم کرد .

موضوعی که جنابعالی میفرمائید بحث دیگری است که باید با هیات رئیسه طرح بشود طرح هم فرموده اید و ما هم اقدام خواهیم کرد و به شعبه ارجاع خواهیم کرد و منتظریم که بقیه اعتبارنامه ها را رسیدگی بکنند که به موقع خودش آقایان مطرح خواهند کرد . رئیس – اعتبارنامه آقای دکتر سید حسن آیت برای تحقیق به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد . رئیس- ببیخشید آقای تجف آبادی اگر این را بشما گفته بودند دوتا اعتبارنامه قبلی راکه رد نکردند بهر صورت تعدا که گزارش کمیسیون آمد خود آقایان تشخیص خواهند داد که اعتراض آقای سلامتیان در این خصوص سطخی بوده است یا خیر، خوب بعدا قدر آقای سلامتیان پائین خواهد آمد.

رئیس – اعتبارنامه آقای مصطفی چران از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود . رئیس – اعتبار نامه آقای خامنه ای از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود. رئیس- اجازه بفرمائید آقای معادیخواه توجه بفرمائید در موردآئین نامه ها و مسائل دیگر باید پیشنهاد تان رابع/دا بد هید چنانچه به قول آقای ناطق هنوز مجلس رسمیت ندارد که ما پیشنهاد ی را مطرح کنیم و رای گیری کنیم و این تبعاتش را عنوان کنیم . رئیس- باز هم عرض میکنم هرچقد ربیشتر در این مورد بخواهیم توضیح بدهیم بیشتر قدرمجلس را پائین می آوریم و اجازه بدهید سکوت بماند بعد در این خصوص و در این امر همه قضاوت خواهند کرد.

رئیس- قبلی ها راکه اعتراض نکردند. اینطور که آقایان اطلاع داده اند امکان این کار هست چون خود آن ها وسیله را آماده کرده اند و امشب میتوانند حرکت کنند بنابراین اولا آقایانی که مایل هستند نام خودشان را مرقوم بفرمایند و در صورتیکه بیش از ده نفر بودند با توجه به اینکه با سفارت لیبی هم ما در تماس خواهیم بود که آن ها در حدود ده نفر معین کرده اند قرعه کشی خواهیم کرد برای ده نفر ، شاید هم آقایانی که داوطلب اینکار هستند خواهش کنم اسامی شان را مرقوم بفرمایند و خودشان را معرفی بفرمایند که در این جا ما بتوانیم بعد از ختم جلسه هم با اداره گذرنامه و هم با سفارت لیبی احیانا برای معرفی این آقایان تماس بگیریم .

این موضوع به یکی از دغدغه ها و آرزوهای میرزا تقی خان تبدیل شده بود که بعد از مرگ وی تحقق یافت. ولی یک بار از یکی از مقامات وزارت تبلیغات پرسیدم که آیا این کار با اطلاع آنها انجام میگیرد یا بیاطلاع آنها؟ قاسم فولادوند – بنده مخالفم با این پیشنهاد و در جلسه قبل عرض کردم که دراینکارهاعجله زیاد لازم نیست و در اطراف این مواد هر قدر بیشتر بحث شود شاید یک چیزی براطلاع آقایان اضافه شود و یک نظریاتی که نتیجه هم بنفع باشد. خواهش می کنم بین الاثنین صحبت نفرمائید و اجازه بدهید بنده توضیح بدهم بنده عرض کردم آقای سلامتیان و یا هر یک از آقایان که مخالفت می کنند بعد درکمیسیون تحقیق رسیدگی خواهد شد و وقتی گزارش کمیسیون تحقیق آمد و همه فهمیدند که جناب آقای سلامتیان سطحی مخالفت کرده اند بنده عرض کردم که قدرآقای سلامتیان و یا نوع آقای سلامتیان پائین خواهد آمد .

یزدی – اجازه بفرمائید یک جمله راجع به آقای قشقائی عرض کنم اینکه گفتند مخبر اشتباه کرده اند صحیح است ولی اسنادی هست که کمیسون تحقیق باید رسیدگی کند . از منظر شهرداری تهران، برای اینکه جمعیت انبوه ساکن پایتخت در رفاه و آسایش زندگی کنند، باید تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی، فضاهای تفریحی و گردشی، پارکها و فضای سبز، تاسیسات و تجهیزات شهری، فضاهای کار و سکونت و نظایر آن، زنده و پویا، به اندازه و متناسب با جمعیت شهر باشد. با توجه به اینکه این شهر جای بسیار مناسبی برای کار و مهاجرت محسوب می شود و در نزدیکی های پایتخت یعنی تهران قرار گرفته است، بسیاری از افراد سالانه به این شهر سفر می نمایند.

چشمه های آب گرم و استراحتگاه های آب درمانی در شمال غربی ایران و تبریز بسیار دوست داشتنی هستند. وی به محض برگشت به ایران یکی از اتاق های کاخ سفید را با لوازم گران قیمت و با ارزشی مانند چند دست مبل لویی شانزده، آینه های بزرگ، پرده های مخمل، چند قطعه قالی پیشکش شده از سوی سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی، مجسمه های برنزی و طلا و .. تزئین نمود و این موزه به نام موزه مخصوصه مشهور شد. قبری بی نام و نشان که نه. علاوه بر جستجوی نام مکان در نقشه تهران امکان مسیریابی میان هر دونقطه شهر تهران باکمک نقشه وجود دارد.

اگر به اندازه کافی نقشه تهران رابزرگنمایی کنید یک نقشه توپوگرافی از تهران نیزمشخص میگرددکه جهت بررسی ناهمواریها و وضعیت ارتفاعی شهر تهران بسیار مناسب است. این برج مجلل در 17 طبقه ساخته شده و دارای 220 اتاق لوکس و مجهز به خدمات رفاهی فوقالعاده است. رزی بگوییم که این چند صد میلیون جزء سرمایه اضافی تواست هرسال درترازنامهای که درآخرسال میدهد عملیاتش راگزارش میدهد یک ترازنامه خاصی هم نسبت به این پولها بدهد که چقدرش راواگذارکردیم، چقدرش رافروختیم عواید حاصله اش چقدراست البته جایش درست دراین ماده بود چون درماده اول ودوم وسوم بنده پیشنهاد ندادم این راپیشنهاد دادم که درکمیسیون مطرح شود آقایان هم انشاءالله موافقت بفرمایند وبعد که وزارت دارایی صورت جزء میدهدبنده تصور میکنم همانطوری که درابتدای ماده درنظر گرفته شدهاست برای وزارت دارایی میسرباشد که صورت املاک راقبل از پایان شهریور تنظیم بکند وتعیین بکند حدودش را، بهای هریک را اگر قیمت دارد اگر هم ندارد لااقل بوسیله یک اشخاص مقومی که مابدانیم هرقطعه قیمتش چقدراست وجمع کلش چقدراست یک سرمایهای ببانک کشاورزی بدهیم که بعد اگرخواستند حسابش را بکنند بدانند چقدراست.

دیدگاهتان را بنویسید