خواص انگور ، 10 خاصیت شگفت انگیز انگور برای سلامتی و پوست

بنابراين ثبت صفت هاي ظاهري، راهکاري ساده و مناسب براي جداسازي رقم هاي انگور است و جز در موارد خاص، نياز به انگشت نگاري ژنتيکي نيست. اين پروژه براي تمايز و ارزيابي مهم ترين رقم هاي تجاري انگور ايران (فخري، پيکاني کاشمر، خوشناو، ريش باباي سفيد و قرمز، بيدانه ي سفيد و قرمز، شاهرودي، شصت عروس، ياقوتي، عسکري و ميش پستان) بر پايه ي صفت هاي ريخت شناختي (مورفولوژيک) يا ساختار ظاهري و فيزيولوژيک با هدف ثبت آن ها در مرکز بين المللي حفاظت از رقم هاي گياهي (UPOV) در استان هاي قزوين و آذربايجان غربي انجام شد. نتايج نشان داد صفت هاي کمي يا کيفي به تنهايي قادر به تمايز رقم هاي انگور موردبررسي از يکديگر نيستند.

دهستانی اردکانی، م.، مستوفی، ی.، 1396. افزایش انبارمانی و حفظ ویژگی های کیفی میوه ی انگور رقم “بی دانه ی قرمز” با استفاده از اسانس آویشن. در این روش پس از کاشت قلمه­ها در بستر خاک، به دلیل وجود مواد غذایی ذخیره شده در آنها، تقریباً همه قلمه­ها سبز شده ولی پس از مدت کوتاهی به علت اتمام مواد غذایی و عدم ریشه­دهی، اکثر قلمه­ها خشک می­شوند لذا درصد پایینی از قلمه­ها ریشه­دار شده و رشد می­کنند از این­رو یافتن راه­های ازدیاد سریع و عملی برای افزایش درصد ریشه­زایی قلمه­های انگور، اهمیت موضوع را دو چندان می­کند.

قرار دادن بذور سس به مدت 40 دقيقه در اسيد سولفوريک غليظ پوسته دانه را نرم کرده و دانه قادر به جوانه زني گرديد. پس از تهیه محلول هورمون، انتهای قلمه­ها به مدت پنج ثانیه در محلول هورمون با غلظت­های مربوطه قرارگرفتند سپس هر دسته از قلمه­ها در بسترهای کشت مربوط به خود کشت شدند. در بستر کشت ماسه تیمار قلمه­ها توسط 4 گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید، درصد کالوس­زایی بیشترین مقدار (100 درصد) را داشت و نسبت به تیمار شاهد (بدون هورمون) در همین بستر کشت درصد کالوس زایی را 82/45 درصد افزایش داد.

وی افزود، ولسوالیهای انجیل، گذره، اوبه و پشتونزرغون، بیشترین سطح برداشت انگور در این ولایت را دارند. مژگان موحد | شهرآرانیوز؛ ولایت (استان) هرات، واقع در غرب جمهوری اسلامی افغانستان، همجوار شهرستان تایباد جمهوری اسلامی ایران است. اعمال تیمارها: قلمه­های انگور در اوایل بهار سال 1391 از شاخههای یکساله واقع بر روی بوتههای انگور موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی ملکان تهیه گردید. آب فراوان موجود در پرتقال نیز باعث مرطوب شدن پوست می شود و از بروز آکنه جلوگیری می کند. سیب: سیب میوهای مغذی است که به دلیل فیبر و ویتامینهای A و C موجود در خود، از پوست شما در برابر آسیب رادیکالهای آزاد محافظت میکند.

به همین دلیل خوردن پرتقال به صورت روزانه یا در وعدههای منظم به میزان زیادی خطر بروز مشکلات سلامتی، پوستی و مو را کاهش میدهد. میزان گیرایی قلمه­ها: بهمنظور اندازه­گیری رشد و گیرایی قلمه­ها، در پنج نوبت میزان رشد رویشی آنها یادداشت­برداری شد و قلمه­هایی که سبز شده و زنده بودند شمارش و سپس درصد گیرایی قلمه­ها بیان گردید. یهودیان تازهمسلمان، ازجمله وهب میکوشیدند مطالبی را بیان کنند که با آنها خود را از دیگران متمایز نشان دهند و مردم با اقرار به دانش و آگاهی آنان در مسایل دینی و علمی به آنان رجوع کنند و سرانجام نیز به این خواسته دست مییافتند؛ برای مثال آنان ادّعا میکردند که فلان تعداد از متون مُنزَل الهی را مطالعه کردهاند: «وهب بن مُنَبِّه چنین گوید که در هفتاد کتب مُنزَله یافتهام که عقل جمیع خلایق از بدو وجود دنیا تا انقطاع آن، در جنب عقل رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ همچنان است که نسبت رَملهای، با جمیع رمال دنیا.

شاخص طول ریشه نیز توسط خط کش اندازهگیری شد و به واحد سانتی­متر بیان گردید. نتایج همچنین نشان داد زمان تشکیل ریشه­های نابجا همبستگی منفی و معنی­داری با تعداد و طول ریشه داشت یعنی با تسریع شروع تشکیل ریشه­های نابجا تعداد و طول ریشه افزایش معنی­داری داشت. همبستگی بین صفات: نتایج ضرایب همبستگی بین صفات نشان می­دهد که زمان شروع القاء کالوس همبستگی منفی و معنی­داری با درصد کالوس­زایی، تعداد ریشه و طول ریشه داشت این بدان معنا است که با تسریع شروع کالوس­زایی، درصد کالوس­زایی قلمه­ها، تعداد و طول ریشه افزایش می­یابد.

بازمان شروع تشکیل ریشه­های نابجا داشت یعنی اینکه با تسریع کالوس­زایی، زمان تشکیل ریشه­های نابجا نیز کاهش می­یابد (جدول 2). درصد کالوس­زایی بازمان تشکیل ریشه­های نابجا همبستگی منفی و با تعداد و طول ریشه همبستگی مثبت و معنی­داری نشان داد. اگر میخواهید بدون اینکه موهایتان را در معرض آسیب رنگ موهای شیمیایی قرار دهید رنگ کنید، آنگاه حنا بهترین راه حل است. به­ طور کلی نتایج نشان داد که بسیاری از گونه­ های غالب فضای سبز تهران، گیاهان مناسب (از نظر عامل­ هایی که بررسی شده ­اند) نیستند و گیاهان جدید مناسبی (با توجه به عامل­ های بررسی شده و امتیاز کسب شده توسط گیاهان) برای کاشت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته­ اند.

اما حداقل میوه هایی که برداشت کرده اید کاملا سالم و با کیفیت بوده و شما می توانید با خوردن این میوه های ارگانیک، از داشتن گلدان درخت میوه خود لذت ببرید. اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد, کیفیت میوه, کشمش و تحمل به سرما در انگور. میرباقری، س.، کریمی، ر.، رسولی، م.، 1397. اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد, کیفیت میوه, کشمش و تحمل به سرما در انگور. خدایی، ع.، بابای اهری، ا.، ارزنلو، م.، 1396. شیوع گونه های Penicillium روی انگور و کشمش در استان های آذربایجان شرقی, غربی و قزوین.

تنها کافیست پوست خود را تمیز کنید و آب انگور را روی پوست خود بمالید. بنابراین برای کسانی که می خواهند گلو درد را درمان کنند، می توانند آب آملا درست کنند و مرتباً بنوشند تا زمانی که هنوز گلو درد دارند. 9. آب انگور اختلالات خونی را درمان کرده و برای پاکسازی خون فوقالعاده است و سموم مضر را از بدن بیرون میبرد. زیرا در کاشت درخت به صورت گلدانی آب خیلی سریع تر از حد معمول تبخیر خواهد شد. تعیین غلظت بهینه هورمون اکسین، جهت ریشه­زایی قلمه­ها اهمیت خاصی دارد، زیرا در صورتی­که مصرف هورمون اکسین در هنگام ریشه­زایی بیشازحد نیاز باشد علاوه برافزایش هزینه، سبب بر هم زدن تعادل هورمونی در گیاه می­شود (12). با توجه به اینکه ساقه جهت ریشه­زایی به غلظت کم اکسین واکنش مثبت نشان می­دهد بدین منظور هورمون ایندول بوتریک اسید جهت ریشه­زایی ساقه­ها گزینه مناسبی می­باشد.

جهت تهیه محلول هورمونی، غلظت مناسبی از هورمون ایندول بوتیریک اسید در حجم کمی از الکل 70 درصد حل و سپس با آب مقطر به حجم رسانده شد. نتايج تجزيه مرکب داده ها نشان داد که اثر سطوح مختلف آبياري بر صفات کمي و کيفي شامل حجم آب ميوه، وزن حبه، طول خوشه، عرض خوشه، وزن خوشه، رشد رويشي ساليانه و عملکرد اختلاف معني دار داشت. فاکتور اول شامل چهار نوع بستر کشت (ماسه، خاک اره، خاک زراعی و خاک ترکیبی) و فاکتور دوم شامل سه سطح هورمون IBA (صفر، 2 و 4 گرم در لیتر) بود.

یکی دیگر از درختان میوه آپارتمانی که قابلیت کشت و پرورش در داخل گلدان و آپارتمان را داراست میوه آووکادو می باشد. یکی از منابع معتبر دیگر کتاب منابع ژنتیکی گیاهی: حفاظت داخل زیستگاه برای استفاده انسان (FAO, 1989) است. پرتقال با پوستی نارنجی رنگ، کمی ناصاف و میوه آن بسته به انواع مختلف شیرین و ترش، زرد رنگ یا نارنجی یا قرمز میباشد.یک میوه پیوندی است که در دوران باستان احتمالاً با پیوند نارنگی و دارابی پرورش داده شد.این میوه یکی از قدیمی ترین میوه هاییست که بشر از آن استفاده میکرده است.

علت این امر این است که این درخت میوه دارای ریشه های کم عمقی بوده و به فضای کمتری برای رشد و پرورش احتیاج دارد. افزایش انبارمانی و حفظ ویژگی های کیفی میوه ی انگور رقم “بی دانه ی قرمز” با استفاده از اسانس آویشن. علیرغم اینکه کاشت و نگهداری انگورفرنگی چندان سخت نیست، این میوه حتی در اروپا نیز کمیاب است. پس از اینکه کالوس و ریشه­ها در انتهای قلمه­ها ظاهر شدند، صفات مورد نظر ارزیابی گردیدند. پسازاینکه قلمه­های کشت شده به روش وارونه ریشه­دار شدند (شکل 3) جهت اطمینان از ریشه­دار شدن، آنها را به حالت معمولی برگردانده تا جوانه­های انتهایی قلمه­های مورد تیمار سبز شوند.

دیدگاهتان را بنویسید