قیمت گوسفنده زنده در تهران 1400

عمق شخم و سرعت پيشروي دو عامل بسيار موثر بر روي مقاومت كششي گاوآهن برگردان دار بودند و با افزايش هر يك از اين دو عامل، مقاومت كششي، توان مالبندي و مقاومت ويژه به طور معني داري افزايش يافتند. گاوآهن ها از لحاظ نحوه عمل به یک طرفه و دو طرفه، از لحاظ اتصال به تراکتور به سوار، نیمه سوار و کشیدنی و از لحاظ تعداد خیش به یک خیش و چند خیش تقسیم بندی می شوند. امروزه روز، دورانی که دامداران به انتظار و لطف طبیعت زاد و ولد دامهای خود را تسلیم سرنوشت می کردند سپری شده است علم و دانش به کمک بشر آمده وبا ارائه طریق ساده میزان زاد و ولد را دردامها به مقدار زیادی بالا برده است برای موفقیت درکار دامداری همراه شدن با پیشرفتهای علمی ضروری به نظر می رسد متخصصان علوم دامپروری عقیده دارند تلقیح مصنوعی یکی از پیشرفتهایی است که درعصر حاضر می تواند کمک زیادی به دامداران نماید استفاده از گاوهای ممتاز برای افزایش انتقال توان تولید،کنترل امراض ومهمتر از همه اصلاح تعداد بیشماری دام همگی مدیون تلقیح مصنوعی است.اصلاح نژاد وافزایش بهره وری تولید دام بهترین راه مقابله با خطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی است و کار درخصوص افزایش تولید و پرورش گاوهای پرتولید دراکثر کشورهای پیشرفته دنیا شروع شده است ودرحال حاضر شاهد گاوهای پرتولید دردنیا هستیم.

باردار کردن گاو ماده بدون عمل جفت گیری بین دام نر و ماده را تلقیح مصنوعی گویند.برای این منظور با وسائلی خاص اسپرم گاو نر را دررحم گاو ماده قرار داده و همین امر باعث باروری گاو ماده می شود. خداوند به موسی وحی کرد به آنان امر کند که گاوی را بکشند و جسد مقتول را به قسمتی از آن گاو بزنند تا زنده شود و قاتل خود را معرفی کند. این امر نیز برای ایجاد شرایط بهینه تولید لازم است. روند تغییرات ایجاد شده در سیستم بهره برداری از منابع آب و خاک طی دهه های اخیر که در پی رشد جمعیت و تغییر نسبت جمعیت شهری و روستائی و بالا رفتن تقاضا برای محصولات مختلف کشاورزی به وجود آمد، وضعیت دامپروری را نیز شدیداً تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که امروزه پاسخگوئی به نیازها، جز با افزایش تولید و بالا بردن بازده استفاده از منابع موجود امکانپذیر نیست و این نیز در پرتو مجهز شدن و به کار گرفتن دانش و فن آوری در زمان و مکان خود و با روش های مناسب میسر خواهد شد.

بهترین کار این است که حیوانات را فوری بعد از تولد در دومین یا سومین شیردهی ( وقتی تولید شیر در بیشترین حد ممکن است) تا زمانی که شیرگروه اول رو به خشک شدن باشد برای خرید نیمه دوم گله صبر کنید به این ترتیب مزرعه شما ظرفیت یک سال کامل تولید شیر را دارد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از آنزیم در جیره گاوها سبب افزایش تولید شیر تصحیح شده، کاهش قیمت جیره، افزایش مقدار مصرف خوراک، بهبود اسکور مدفوع می­شود. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از اثرات مثبت افزودن آنزیمهای فیبرولیتیک در زمینه عملکرد و بهبود تولید و افزایش ارزش غذایی مواد خوراکی می باشد.

تحقیقات کنونی مختصصان تغذیه دام در ارتباط با تکنولوژی آنزیم بیشتر بر موضوعاتی چون مقایسه کارآیی روشهای مختلف افزودن آنزیم، تاثیر آنزیمها بر روی علمکرد با تاکید بر روی صرفه اقتصادی متمرکز شده است. 2- تاثیر نوع علوفه و آنزیم بر عملکرد گاوهای هلشتاین ایرانی، ناصریان، ولی­زاده، سارمی دانشگاه فردوسی مشهد. تعیین ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر جهت پیشنهاد شاخص سودمندی عمر در گاوهای هلشتاین بیژن محمودی , 2001 چكیده با استفاده از یك مدل قطعی برای گله های گاو شیری كه با سیستم نرخ گذاری شیر ایران سازگار است ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله برای دو نوع گرایش انتخاب (حداكثر سود و حداقل هزینه)، هشت نوع محدودیت در ابعاد سیستم (ثابت بودن تعداد گاو شیری و تلیسة جایگزین، ثابت بودن كل نهاده، علوفه و كنسانتره مربوط به گاو شیری، ثابت بودن تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر) و دو نوع هزینة ثابت گله (مستقل از تعداد گاو شیری و وابسته به آن) تشكیل شد.

به وسیله روش شبیه سازی داده ها میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد نوسان (افزایش یا كاهش) قیمت علوفه و كنسانتره، هزینه غیر غذا، قیمت شیر به نرخ دولتی و آزاد، نسبت فروش شیر به نرخ دولتی، میانگین تولید شیر، طول عمر گله، سهم فروش شیر به نرخ دولتی و همچنین افزایش 20 درصدی درصد چربی و پروتئین شیر و حالت پایه درصد چربی و پروتئین شیر برآورد شد.

تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر و طول عمر گله به ترتیب نسبت به معدل تولید شیر، قیمت شیر و طول عمر گله بیشترین حساسیت را نشان می دهند. آزمایش فنجان سیاه، بهترین وآسان ترین روش برای بررسی آلودگی شیر به میکروب وعامل های خارجی است. تحقیق درباره گونه ها و دام پرورده: معمول ترین حیوانات شیری،گاوها و بزها (مناسب برای یک مزرعه کوچک) هستند. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی عوامل موثر روی برخی صفات تولید شیر و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مذکور، اطلاعات موجود در واحد گاوداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد استفاده قرار گرفت. البته این صفت رابطه مستقیمی بامیزان تولید شیر ندارد ولی درعمراقتصادی وتوانایی گاو برای تولید بیشتر اثر دارد.

با استفاده از معادلات حاصل از مدل قطعی، ضرایب اقتصادی و اثر تغییر قیمتها و هزینه ها در گاوداریهای مختلف محاسبه شد. بعلاوه گاو شیری بطور طبیعی نیم قسمت جیره غذائی خود را صرف نیروی نگهدارنده بدن و نیم قسمت دیگر را صرف نیروی فزاینده شیر و چربی میکند و اگر احیاناً جیره گاو به سه چهارم تقلیل داده شود برای نیروی نگهدارنده دو سوم از سه چهارم را مصرف خواهد کرد و اگر جیره روزانه به نصف کاهش یابد تمام آنرا برای نیروی نگاهدارنده مصرف کرده و هیچ سهمی برای نیروی فزاینده شیر مصرف نمی شود و همانطوری که قبلاً گفته شد گاو تا مدتی از ذخیره بدن استفاده کرده و بعداً رکورد شیر حتی با غذای کافی نیز پایین می آید.

اهمیت دیگر تلقیح مصنوعی برای مزارع دامپروری قرنطینه است که جا به جا کردن دامها برای جلوگیری ا زسرایت بعضی بیماریها به دیگر حیوانات ممنوع است همچنین درتلقیح مصنوعی به خاطر کنترل اجباری اسپرم درهر اسپرم گیری می توان با ارزیابی کمی و کیفی اسپرم به وجود حیوانات نری که ارزش تولید مثلی پایین دارند پی برد و درنتیجه بسته به علل آن برای کوتاه مدت یا دایم آنها را از فعالیتهای تولید مثل خارج کرد لازم به ذکر است دراثر تلقیح دام ماده می توان به انواع بیماریها و تومورها که درداخل دستگاه تناسلی حیوان ماده است پی برده و در اسرع وقت درصدد درمان آن برآمد.

اما اگر گوسفند با وزن بالا تهیه کنید قیمت آن پایین تر می آید. 1- جلوگیری از هزینه نگهداری گاو نر به خصوص درگاوداریهای کوچک زیرا ازلحاظ اقتصادی درتلقیح مصنوعی احتیاج به تهیه ونگهداری گاو نر نیست واز طرفی هزینه نگهداری آن ا زقبیل تغذیه، تاسیسات،دستمزد کارگر، دارو وسائل دامپزشکی وغیره را دامپرور متحمل نمی شود و تنها با خرید اسپرم منجمد با قیمت ناچیز این کار صورت می گیرد. 9- مدت زمان تلقیح درتلقیح مصنوعی خیلی کوتاهتر و مطمئن تر از تلقیح طبیعی است. هر چند کسانی که توانایی خرید آن را ندارند می توانند از تلقیح مصنوعی آن بهره مند شوند.

6- افزایش طول عمر بهره دهی گاو نر درمراکز تلقیح مصنوعی به راحتی امکان پذیر است. نرخ بهره وری بالایی هم از لحاظ تولید شیر و هم از لحاظ وزن گیری دارند . اضافه کردن آنزیم به قسمت کنسانتره سبب افزایش تولید شیر گردید. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از یک نوع مولتی آنزیم بر عملکرد و سود گاوهای هلشتاین است. 1- اثرات کاربرد آنزیم فیبرولیتیک بر عملکرد گاوهای اواسط شیرواری نژاد هلشتاین، مسعود علیخانی، غلامرضا قربانی، مسعود شاهزیدی، حمید رحمانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان. به منظور بررسی تاثیر افزودن مولتی آنزیم­ها بر عملکرد تولید شیر و همچنین بررسی اقتصادی مصرف آنزیم در جیره­های غذایی، آزمایشی با انتخاب 32 رأس گاوشیری در گروه تیمار (جیره حاوی آنزیم) و 24 رأس در گروه شاهد (جیره فاقد آنزیم) صورت گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید