لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

زیرا نظامی گنجوی نه ترک بود و نه ترکزبان بود و در زمان وی، همانطور که در مقدمهی مقاله نشان دادیم، زبان شهرهای مردمان آران و شروان همان پارسی بود. همانطور که گفته شد، نظامی گنجوی تمامی آثارش به فارسی است و هیچ مححق و نظامیشناسی آثاری غیر از آثار پارسی او نمیشناسد. در این شعر واژگان پارسی و سپس عربی بیش از واژگان ترکی اند! سپس نویسنده پانترکیست ادامه میدهد که نظامی “کلمات” ترکی را بکار برده است.

۸. آمده است که چون شاعران یعقوب را به تازی ستایش گفتند و او سخن آنان را درنیافت، گفت : «چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت» و از آن پس شعر رسما زبان دری گشت. چون معنی فارسیش اگه دقیق نباشه (که همه همین هستن) اما حداقل دیکشنری لانگمن داره که میتونین مقایسه کنین و ایرادات رو شخصا در بیارید و زبانتون هم ارتقا بدین. بنابراین پانترکیستها حدود ده بیست واژه که از ترکی به فارسی از دوران غزنویان وارد شده است را میخواهند بهانهسازی و سندی برای “ترک بودن” نظامی معرفی کنند ولی واقعیت اینست که واژگان ترکی در آثار نظامی گنجوی حتی از فارسی امروزی کمتر است و در اشعار او (اگر تمامی لغتهای او را بشماریم و هر بیتی را دارای ده لغت بدانیم یعنی حدود سیصد هزار لغت (چه تکراری چه فرد)) حتی یک درصد هم نمیشود.

پانترکیستها چون حوصله خواندن شاعران و نویسندگان ایرانی دیگر پیش از نظامی را ندارند و تنها هدفشان این بوده است که نظامی را “ترک” معرفی کنند ناچار آگاه نبودند که چند واژه جنگافزاری و اداری و دیوانی از زمان غزنویان به فارسی وارده شده است. از فرقت تو یاد کنم چون جراحت که بدو باز رسد گرد ستیم. علاوه بر علیاکبر دهخدا و همکاران اولیه او، گروهی از پژوهندگان زبان و ادب فارسی بیش از شصت سال در هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا عضویت داشتهاند و به تهیه مواد و تنظیم آنها و نیز تدوین و تألیف مواد گرد آمده برای لغتنامه مشغول بودند.

برای نمونه واژگانی مانند دیهیم و اقلیم و لغت و دفتر و زمرد و کلید و قلم و سمندر و ارغنون و اکسیر همگی یونانی هستند ولی هیچ کس ادعا نمیکند که نظامی بخاطر کاربرد این واژگان یک “یونانی” است. برای نمونه تمامی اشعار نظامی به فارسی است ولی آنها به دروغ ادعا میکنند که “بیشتر” اشعار نظامی گنجوی به پارسی هست. حتی برای نمونه به مقدمه و پایان گنجها نگاه کنیم یک واژه ترکی دیده نمیشود. خود نهادی داشته باشند متشکل از افراد صاحب نظر در رشته های مختلف که اقدام به واژه سازی کنند. یعنی کلک این گروه اینجاست که عبارت نظامی گنجوی را بگیرند و سپس یک زبانزد ترکی نزدیک به آن عبارت پیدا کنند و در عین حال تمامی آثار فارسی و قرآن و حدیث و زبانزدهای فارسی و حتی سایر زبانها را نادیده بگیرند.

کامل میباشد که در سال 1952 و سپس درسال 1960 اقبال چاپ یافت. مستوفی آرد: وزارت بر ملک نصرة الدین عادل بسری که نایب امیرچوبان بود مقرر شد و صائن وزیر لقب یافت. مگر چون کتاب خوشحال نزد او موجود نبود، اطلاعاتش مبتنی بر دادههای الفنستن است. حرف پانترکیستها مانند اینست که چون نظامی واژگان یونانی مانند قلم و اقلیم و اکسیر و ارغنون و سمندر و کلید و زمرد و دفتر و دیهیم را بکار برده است, پس یونانی هست!

اما هم اکنون درمناطق چون قندهار، بلوچستان، هرات، پغمان، پشاور و حیدرآباد هند پخش شده اند . عچب حرکت فاشیستی باز از طرف داعیه های مهربانتر از مادر که میخواهند تحت نام دری که همان فارسی یا پارسی است مارا وادار کنند که از کلمات عربی (مثل طبی تجارت اتحادیه طیاره متعلم محصل شفاخانه قاضی مفتی رییس حاکم ) و امثالهم را استفاده کنیم در حالیکه ما به زبان خود چه دری یا همان فارسی همه این کلمات را داریم باز هم نمیدانم چرا این فاشیست ها دست از سر ما برنمیدارند آخر کس نیست از اینها بپرسد که زبان فارسی زبان من و اجداد من است یا از تو و یک مشت انسان خود فروخته و نادان را که چیزی هم نمیدانن جمع نموده و جهت تفرقه اندختن آتش بپا میکنند .

همچنین با استفاده از این سایت شما میتوانید، معنی هر کلمه را مستقیم به موبایل خود اس ام اس کنید. کلاغ راه رفتن کبک را بیاموزد راه رفتن خود را هم فراموش کرد(امثال و حکم دهخدا) (در اینجا درست همان پرندگان مورد اشاره نظامی بکار رفته است). زبانها و لهجه های ایرانی که به مرور زمان تحول و تکامل یافتند را می تواند به دسته های زیر تقسیم کرد : زبانهای ایرانی کهن ، زبانهای ایرانی میانه ، زبانهای ایرانی کنونی . زبان شناسان زبان های ایرانی را بر حسب شباهت صوتی ، دستوری و لغوی به دو دسته اساسی تقسیم می کنند .

حالا کار پانترکیستها مانند اینست که بگوییم هرکسی این زبانزدهای انگلیسی را بکار برده است یک فارسیزبان ایرانی است در حالیکه این زبانزدها در دو جغرافیای مختلف شکل گرفتهاند و شاید اندکی از آنها به ادیان سامی برگردند. حالیکه واژگان یونانی در آثار نظامی بیشتر از واژگان ترکی بکار رفته است و واژگان ترکی در آثار نظامی نسبت به کل آثار او ناچیز است و همان واژگان ترکی را شاعران دیگری مانند عطار و انوری و ده ها نمونه دیگر ادبیات پارسی آن دوران بکار برده اند! برای نمونه رهبر پانترکیستها یعنی محمدامین رسولزاده واژگانی مانند یتاق و تتق و بیرق و طغرا و چاوش و چند واژه دیگر را به میان میاورند که تمامی این واژگان از دوران غزنویان به فارسی وارد شده است و وابستگی خاصی به نظامی گنجوی ندارد.

ارباب لغت و فرهنگ نامه ها در باره ی واژه ی فارس می گویند : ( فارس به کسانی اطلاق می گردد که از مردم ایران بوده ، زبان فارسی بدانند ) . در حالیکه مروری به آثار نظامی گنجوی دستبالا بیست (بدون نامهای خاص مانند خاقان و غیره) واژه ترکی را نشان میدهد. ولی به خواهش پسرش محمد بار دیگر به دنبال یافتن گوهرهای گرانقیمت می رود و سرانجام این منظومه زیبا را می آفریند. آنها مکلف بودند که در خدمت گروه های معين قرار داشته و جنگ قلمی را با رقبا دنبال نمايند. حکیم نظامی که خود و زبانش مورد اهانت و تمسخر قرار گرفته بود، از این درخواست حاکم سخت ناراحت و غمگین می شود و در برابر این سخن شاه خود را بی یار و همدم می یابد.

زبان اوستایی نیز در شمار زبان های کهن ایران قرار دارد . پیداست که زبان فارسی نمیتوانست در فاصله ی یکی دو قرن به عنوان زبان نوشتار همهی سرزمین ایران را بگیرد. این زبان امروز دارای لهجه ها و گویش های گوناگونی است و زبان عربی مدرن استاندارد به عنوان زبان رسمی نوشتار در همه کشورهای عرب پذیرفته شده است. کسانی که به دلیل مادرزادی نمی­توانند حرف بزنند نیز دارای زبان است اگر چه توان گفتار ندارند. قوم بلوچ ساکن بلوچستا ن اند ، این قوم همچنان اصیل باقی مانده و طوایف خارجی کمتر در ان نفوذ کرده اند ، بلوچها همواره در برابر بیگانگان سر سختانه مقاومت و پایداری نمودند ، آنان دارای لهجه ی ویژه می باشند که به لهجه بلوچی معروف است .

در این بخش از گفتار ، زبان و لهجه های ایرانی رایج در ادوار گوناگون تاریخ ایران بررسی می شود . فارس از اقوام پارسه هستند ، هخامنشیان و ساسانیان که از پادشاهان ایران محسوب می شوند ، از آن قوم اند . هیچ کدام از اشعارهای پنج گنج نظامی واژگان ترکی مانند این ابیات بالا (که این همه واژگان فارسی دارند) در آن دیده نمیشود. در واقع نه دانشنامه اسلام چاپ لیدن و نه هیچ نظامی شناس بزرگ غربی هیچ آثاری بجز آثار فارسی از نظامی را نمیشناسند و حتی در کتاب قیاس الغتین نوایی به طور واضح نظامی گنجوی را شاعر پارسی و پارسیگوی دانسته است و هیچ آثار ترکی از او یاد نشده است.

جواد هیئت که در مقاله دیگر این واژگان را آورده است فراموش کرده است که این واژگان بخشی از زبان پارسی شدهاند. به دلیل حضور دیانت پارسی زرتشت، گستره این دیانت به پارس، پرس، پرشین، فرس و فارس در ادبیات ملل مختلف شهرت یافته است. در درازنای سدهء ۱۹ عمدتاً بریتانیاییها به آموزش آثار خوشحال مشغول بودند، و آن علت تاریخی داشت: حضور فعال نظامی- سیاسی بریتانیا در مناطق پشتون نشین، لزوم عملی آموزش زبان و همچنان ادبیات پشتو را مهیا ساخته بود. شماری از عوامل سیاسی و تاریخی این قوم را متفرقه و پراکنده ساخته که هم اکنون در چند کشور که مهمترین آن ایران ، ترکیه و عراق است زندگی می کنند .

ترجمهء حاضر پژوهش علمی دانشمند روس پلِیوین از انستیتوت خاورشناسی سنت پتربورگ روسیه در مورد خوشحالخان ختک، رجل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پشتونها در قرن ۱۷ است. قوم لر در جنوب غربی ایران اقامت دارند و اکنون پراکنده شده اند و در حال حاضر استانی به نام این قوم نجیب ایرانی موسوم به لرستان وجود دارد . بنابراین چنین زبانزدی در فارسی پیش از ترکی وجود داشته است. فکر نمی­کنم که چنین باشد، دختر باپیوند ژرف و ناگسستنی که با مادر داشت، دوباره بر می گردد، اما پسر نیازمندی روانی مادر را ندارد؛ این مادر است که نیازمندی روانی برای توجیه­ی حضورش در زندگی و تداوم نسل به فرزندان دارد.

یعنی باز یک اثر ترکی در سدههای دیرتر در سرزمین عثمانی را به شاعری ایرانی در قفقاز نسبت دادهاند تا برای زبان ترکی در قفقاز تاریخ جعلی بسازند. همانند بیت جعلی “پدر گرگ” که بحثش را کردیم، پانترکیستها چند سال پیش دیوان شاعری به نام نظامی قونوی را سعی کردند که به نام نظامی گنجوی ثبت کنند. کردم با او چنانکه با من کردند باشد مرد ستم رسیده ستمکار.سوزنی. این قوم نخستین بار در قرن ششم میلادی دیده شده است ، اینان در این قرن ، دولتی تاسیس کردند که از مغولستان و سر حد شمالی چین تا در یای سیاه امتداد داشت .

استعاره مکینه: مشبه حذف شده است و یکی از لوازمات مشبه به، همراه آن می آید. فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین یکی از فرهنگهای لغت یکزبانهٔ نامدار و بارز به فارسی است. لغت نامه بزرگ دهخداکه در 16 جلد به چاپ رسیده است ، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. طبق اعلام لانگمن، ۳۰۰۰ لغت پرکاربرد انگلیسی نیاز شما در ۸۶ درصد موارد را مرتف خواهد کرد. قوم کرد نژادی با سابقه اند ، اما خاستگاه این قوم دقیقا روشن نیست و صاحبنظران در باره ی منشاء و خاستگاه آنان اختلاف جدی دارند .

دیدگاهتان را بنویسید