مقاله در مورد پرورش گاو

از جمله ی این پارامترها می توان به چند راسی بودن گاوداری ، نوع کاربری گاوداری و … لذا احداث واحدهای پرورش گاوداری شیری و نگهداری گاوهایی با بهرهوری زیاد درزمینهٔ شیر دادن میتواند تأثیر زیادی در موفقیت دامدار و سودآوری خواهد داشت. نظر بهاینکه، حیوان حداقل 5درصد کمتر از مصرف پیشبینی شده، ماده خشک مصرف میکند لذا در متعادل کردن جیرههای TMR باید مصرف خوراک به مقدار 5درصد از آنچه که پیشبینی میشود، کمتر باشد.

این نوع آزمایشها همیشه در آزمایشگاه و با صرف زمان زیادی انجام میشود، که نژاد ماحصل، عملکرد بهتری را نشان میدهد، زیرا خصوصیات ژنتیکی مطلوب هر دو نژاد پدری و مادری را کسب میکند. گاوها با پتانسیل ژنتیکی بالا دارای پیک تولید بالاتری بوده، دیرتر به پیک میرسند و از تداوم شیردهی بهتری برخوردارند. مثال: مصرف ماده خشک گاوی به وزن 1350پوند با تولید 100 پوند شیر و 4درصد چربی و دارای 70 روز شیردهی و در حال کاهش وزن را محاسبه نمائید.

در صورتیکه گاو دارای پیک خوب ولی فاقد تداوم شیردهی مناسب باشد، میزان انرژی جیره باید مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه حیوان اضافه وزن داشته باشدB برابر یک و در صورتیکه وزن از دست بدهد B برابر صفر خواهد بود. در صورتیکه آب آلوده و دارای باکتریهای زیادی باشد، کلر به آن اضافه کنید. بنابراين با انتخاب عمق و سرعت مناسب براي شخم زدن با اين نوع گاوآهن، سطح مزرعه صاف و هموارتر مي شود و در عمليات آماده سازي بستر مناسب براي بذر، نياز كمتري به وسايل شخم ثانويه خواهد بود. چنانچه مقدار مصرف غذا کمتر از حد معمول باشد، باید کربوهیدراتهای غیر فیبریNFC، طول فیبر و سطح آنها را در جیره غذایی، مورد بررسی قرار گیرد.

غذاهای کپکزده که تعداد کلنی کپک در هر گرم آنها متجاوز از 1000 باشد، ممکن است اختلالات گوارشی ایجاد نماید. مصرف کمتر ماده خشک باعث لاغری حیوان شده و آنرا مستعد اختلالات متابولیکی مینماید. درصورت مصرف زیاد سیلاژ، باید کاهش مصرف ماده خشک به میزان 0/02 درصد وزن بدن بازاء هر درصد رطوبت مازاد بر 50درصد رطوبت جیره غذایی را انتظار داشت. درآمد مازاد بر هزینه خوراک، معیار مهمتری از سودآوری است تا نشان دادن هزینه خوراک بازای هر100کیلوگرم شیر. همچنین، کنترل مقدار آب و خوراک از نظر کپکزدگی ضروری است. با جارو کردن خوراک موجود در آخور، گاوها به خوردن ترغیب میشوند.

گاو در ازاء تولید هر کیلو گرم شیر10 لیتر آب مصرف میکند. مصرف زیاد نمک موجب نگهداری آب در بدن و ایجاد خیز با ادم در برخی گاوها به ویژه تلیسههای شکم اول میشود. گونه های مختلفی در این خانواده با نام عمومی آگاو شناخته می شوند که برخی از گونه های آن به عنوان گیاهانی زینتی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در فضای ازاد و در مناطق معتدله در گلدان مورد استفاده قرار میگیرن .گیاهی است دائمی ، معمولا بدون ساقه برگهای آن ریشه ای است یعنی بطور گروهی مستقیماً از ریشه خارج می شوند .

از همين رو دامپرورانی که چنين امکانی برايشان فراهم است کافی است محلهای مخصوص سرپوشيده در مرتع نزديک آبشخور و آخور جايگاه مواد معدنی(نمک و دی فسفات کلسيم) ساخته و در آنها يک يا دو ماده بخصوص مانند آرد جو و ذرت ريخته و در اختيار گوساله ها قرار دهند. جثه کوچک این نژاد باعث شده فضای کمتری در مقابل دیگر نژادها اشغال کند و همین موضوع موجب شده بسیار دوست داشتنی باشند جنگجو بودن این گونه باعث شده همیشه از بر سر قلمرو خود با همدیگر مبارزه کنند. همانطور که میدانید نرخ گوسفند بر اساس وزن آن محاسبه می شود.

۱- گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دسته بندی نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند . می شود. تقریبا تمام پرورش دهندگان گاوشیری به خوبی با این عارضه گوارشی آشنا هستند، عارضه ای که اثر منفی بر سلامت حیوان و کاهش سود اقتصادی را در پی دارد. عوامل موثر در بروز لنگش در گاو شیری به سه دسته تغذیه، تاسیسات و ژنتیک دسته بندی می شوند. در اثر تغذیه، چربی بیشتر، پروتئین کمتر و لاکتوز شیر به سختی تغییر میکند. تغذیه، ترکیبات شیر را تحت تاثیر قرار میدهد.

کنسانتره دام گاو شیری متوسط تولید که در فهرست کنسانتره دام, کنسانتره گاوشیری قرار دارد یکی دیگر را تولیدات شرکت طاهر دانه میباشد. اگزالو استات به علت کمبودگلوکز دارد مسیرگلوکونئوژنز می شود نتیجه یاین فعل و انفعالات بالا رفتن اجسامکتونی خون است و حضور این اجسام در خون کاهش اشتها را تشدید می کندودام به سرعتلاغر می شود ومقدار شیر تولیدی کاهش می یابد و اجسام کتونی در شیر و ادرار مشاهدهمی شوند. چنانچه گاو در وضعیت سر رو به پایین باشد مانند حالت چرا کردن، زمان بیشتری را صرف غذا خوردن میکند و در نتیجه ضایعات غذایی کاهش و تولید بزاق افزایش یافته و ظرفیت بافری شکمبه بهبود مییابد.

سرعت افزایش وزن روزانه بالا، طول مدت دورهٔ پروار را کاهش می دهد و در نتیجه بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین مصرفی توسط حیوان افزایش می یابد. میزان کنسانتره در جیره غذایی ممکن است باعث کاهش مصرف غذا و پائین آمدن چربی در تست شیر شود. گاو نباید دیرتر از ده هفته بعد از زایمان، به مرحله حداکثر مصرف ماده خشک (DMI) برسد. خصوصا مصرف این گیاه با برخی از داروهای شیمیایی میتواند خطرساز باشد. بازا هر2/2 درجه فارنهایت، افزایش دمای محیط بر پایه 75 درجه فارنهایت، تقریباً 3/3درصد از مصرف ماده خشک گاو کاسته میشود. وقتیکه دمای محیط از 80 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی از 80درصد تجاوز نماید و یا جمع آن دو برابر 140 باشد، تنش حرارتی به حیوان دارد میشود.

جیرههای دارای رطوبت کمتر و یا بیشتر باعث میشود که حیوان غذای کمتری مصرف کند. گاوهای سه بار دوش در روز، روزانه حدود 5 تا 6درصد ماده خشک بیشتری نسبت به گاوهای دو دوشش در روز، مصرف میکنند. ید : اثر ید بر غده تیروئید می تواند در تولید مثل موثر باشد . در شرایط خشکسالی ، کاهش نزولات آسمانی ، کمبود تولید علوفه و تغییرات اقلیمی ، انتخاب و پرورش دام هایی که بتوانند علاوه بر سازگاری با شرایط آب و هوایی و تغذیه ای نامناسب و سخت ، تولیدات خوبی نیز داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار است.

غذا باید حداقل 20 ساعت در شبانهروز در دسترس حیوان باشد. میزان رطوبت بدست آمده از اندازهگیری به روش مذکور را در جدولی وارد نموده و براساس آن، مقدار سیلاژ مصرفی حیوان را تعیین نمائید. شبها با روشن کردن چراغ در اصطبل و یا بهاربندها، حیوان ترغیب به خوردن میشود. ۲- در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنید. تمامی محصولات ما در بازار گوسفندان تهران شامل دام کشتار به صورت کاملا طبیعی و ارگانیک رشد کرده اند. این مواد انرژی زا بوده وانرژی وگرمای بدن را تآمین می کنند ورابطه مستقیم با تولیددارد.مصرف انرژی زیادبه صورت چربی درزیرپوست ومحوطه بطنی جمع می شود.جمع شدن چربی درمحوطه بطنی موجب دشواری تخم گذاری وپرولاپس مقعد واویدوکت می شود.جوجه های جوان چون پوشش بدنشان کافی نیست ودرحال رشد هستند نیاز بیشتری به انرژی دارند که باید تأمین شود.مواد انرژی زا شامل: ذرت، گندم ،جو،برنج ،ارزن ، سویا و سبوس می شود.

نسبت پروتئین شیر به چربی باید تقریبا 0/9 برای گاوهای نژاد براون سوئیس و شورت هورمون شیری، 0/85 تا 0/88 برای گاوهای نژاد هلشتاین و آیرشایر و تقریبا 0/80 برای گاوهای نژاد گرنزی و جرسی باشد. در اثر این کاهش، میزان تولید روزانه شیر، 5 تا 6 پوند تقلیل مییابد. چنانچه جیره غذایی با قوانین کاربردی فوق مغایرت داشته باشد، موضوع باید برکارشناس تغذیه در میان گذاشته شود. برای رسیدن به ظرفیت تولیدی دامها، بخصوص دامهای اصیل وپرمحصول ، استفاده از علوفه ای که بتواند جوابگوی نیاز های دام باشد، بشدت موثر می باشد، بطوری که حتی دامدارانی که شناخت کافی ازمسائل تغذیه دام ندارند، کاملاً این نیاز را درک نموده واکثراً با کنجکاوی فراوان درصدد کشف علل موفقیت دامدارانی هستند که درزمینه تولیدات دامی موفق بوده و توانسته اند با تغذیه صحیح دام به حداکثر بهره وری دست یابند.

تولید شیر تلیسهها بعد از پیک، روزانه به میزان 0/2درصد کاهش مییابد و این میزان در گاوهای مسن 0/3 درصد میباشد. 🔵اولین زایمان گاو هلشتاین بین سن 23 تا 36 ماهگی می باشد اما به طور کلی قابلیت بارداری در 13 ماهگی را نیز دارد. از نظر قیمتی نیز قیمت دام افشاری نسبت به نژاد خارجی Romanov کمتر می باشد. چون کنسانتره های تولیدی برای دامهایی با تولیدات مختلف ونیاز های متفاوت تهیه شده، توصیه می شود از کنسانتره ای که دارای نزدیک ترین مشخصات به نیاز غذایی دام مورد پرورش شماست استفاده نمائید.

حتیالمقور، برای تلیسههای شکم اول، شیردوشی و تغذیه جداگانه را فراهم نمائید. تلیسههای شکم اول، تقریبا به 25درصد پیک گاوهای مسنتر میرسند. چنانچه، تلیسههای مذکوراز گاوهای مسنتر جدا نگهداری شوند، 10 تا 15درصد وقت بیشتری صرف غذا خوردن میکنند. مدیریت غذا باید بنحوی باشد که روزانه کمتر از 3 ساعت از وقت به تغذیه گاوها اختصاص داده شود. بطور دورهای، فشار آب آبخوریها را بازرسی کنید تا از وضعیت مطلوب تامین آب مورد نیاز گاو مطمئن شوید.

در انتخاب دستگاه جوجه کشی نیز تحقیق بسیاری کنید. برای مشاهده تمام آگهی ها روی عکس زیر کلیک کنید. یکی از دلایل مهم این مورد مربوط به فروشنده ها می باشد. به گاوهای چاق بایستی محدودیت غذایی داده شود که این امر با تغذیه آنها با کاه و یا محدود کردن مصرف سیلو یا گراسهای به آنها امکان پذیر میباشد. گاوها باید بعد از شیردوشی، جهت تحریک بیدرنگ مصرف ماده خشکDMI، علوفه تازه موجود در آخور را مصرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید