نیمه شخم در آیش زمستانه یا یکساله کاربرد دارد

در این مقاله قصد داریم بیشتر راجع به اجزای خیش و گاوآهن صحبت نماییم و به صورت مختصر هریک را بررسی کنیم. اگر کلینیک در تطبیق مجموعه برنامه صحت برای بهتر ساختن صحت وتولید بز و گوسفند موفق باشد آنها همچنان در تطبیق مجموعه برنامه صحت گاو بسیار زیاد موفق خواهد بود؛به علت که ماداران زود آنرا می فهمد وهمچنان به دلیل همچنان ارزش زیاد گاو وبه خاطر خطرات ضایع شدن یک گوساله ویا گاو فواید و تطبیق مجموعه برنامه صحت بسیار زیاد از مصارف شان وقتیکه به گاو تطبیق میشود میباشد.فواید مجموعه برنامه صحت تنها محدود به کم کردن مرض وتلفات نمی باشد.باالخصوص مداخله های غذایی باعث اصلاح شدن ضرورت القاح کردن برای بارداری از ۴مرتبه به ۱ مرتبه تنقییص میدهد به علت اصلاح در وظایف تخمه وبقه طلبی اطمینانی تعذیه خشت های مولاس و یوریا همراه با از دیاد در تولید شیر گاوهای شیر دار از ۸-۴۰٪ تحت شرایط مختلف سیستم اداره در ممالک مختلف بوده اند.این به مالداران افغانستان قابل قبول خواهد بود که از دیاد ۱۰-۱۵٪ ویا زیاد تر از این را توقع کند.

چهار مثال عمده آنها خشت مولاس ویوریا ؛مواد تکمیل کننده فاسفورس؛نمک های منرالی از عناصر Trace و ویتامین های که در شحم منحل است از قبیل A;D;E خشت های دارای مولاس ویویا در زمستان برای گاو های حامله وبه تولید شیر در گاوهای شیری بسیار ضروری می باشد .یوریا در خشت مولاس نایتروجن تولید میکند و رومن به این قادر است که نایتروجن با کاربوهایدریت که از کاه تولید میشود یکجا کند وپروتین را تولید کند واین ارزش غذایی کاه را به مصرف کم زیاد میسازد ونتیجه تش ازدیاد در تولید شیر میلاشد.این بسیار کمک دهنده خواهد بود وقتیکه رشقه ودیگر علوفه که مقدار زیاد پروتین دارد موجود نباشد.گاو های محلی ممکن از 250-500 گرام روزانه مصرف کند .پس خشت 5کیلوممکن برای 10-12 روز واین ارتباط به وزن وچود حیوان داشته میباشد؛به یاد داشته باشید که این خشت ها تکمیل کننده های بخوراکه میباشد نه منبعع اولی خوراک ؛وآنها به همرای علوفه جات داده شود واگر به تنهایی وبه مقدار زیاد حیوان آنرا مصرف کند در انصورت گاو از اثر تسمم یوریا میمیرد وهمچنان به گوساله ها که عمر شان از ۶ ماه کم است خورانده نشود.خشت های نمکی منرالی ویا پودر شان منرال های مهم مثل آیودین؛مس؛کوبالت و دیگر که به نمو و وظایف نورمال ضروری می باشد و وقتیکه خاک فاقد منرال ها باشد بدین وسیله گیله ها همچنان فاقد منرال ها میباشد.فقدان کولالت و مس کم خونی را به میان می آورد (مثل کم خونی که از اثر پرازیت ها معده وامعاُ بوجود می آید )وکمبود ایودین جاور را ویا تولد پیش از وقت چوچه ویا گوساله مرده را بوجود میآورد ؛حشت ها ویا پودر استعمال شده میندواند بطور اوسط گاو های معلی تا ۳۰ ملی گرام نمک منرالی روزانه مصرف کرده می تواند پس مصرف سالانه آنها ۱۰ کیلو گرام میباشد.

فاسفورس یک عنصر عمده در خوراکه گاوها میباشد وحیوانات که در چراگاه می چرد مثل افغانستان معمولآ کمبود دارد فاسفورس یک جز عمده استخوان ومنرال کلیدی در میتابولیزم انژی میباشد این همچنان یک رول مهم در تولد وتناسل دارد وقلت فاسفورس در عقامت سهم گیرمیباشد.در مناطق که قلت فاسفورس میباشد به بلوغ رسیدن گاو ها ی جوان به تعویق می افتدودر گاو های کاهل سایکل بقه طلبی مختلف می باشد وعلایم بقه طلبی را نشان نمیدهد به این علت گاو ها باید با مواد تکمیل کننده که دارای دای کلسیم فاسفیت ویا استخوان میباشد تغذیه شود تا فاسفورس کافی در خوراکه یقینی شود .مقدار توصیه شده از ۲۰-۴۰ گرام روزانه مربوط به سایز گاو میباشد.

اما باید گفت که زیست بوم اصلی این نژاد کشور سوئیس می باشد. در فرانسه با نام پای روژه دوله، پیزاتا روزا در ایتالیا و در کشور آلمان نیز با نام فیک فیه یا همان گاو خالدار شناخته می شود. بعد از پیروزی ماتادورها، این تماشاگران هستند که با تشویق های خود انتخاب میکنند کدام ماتادور کارش را بهتر انجام داده است و ماتادور برنده میتواند تکه ای از شاخ یا گوش و یا هر قسمت دیگری از بدن گاو را قطع کند و در کلکسیون افتخارات خودش ثبت نگه بدارد.

مفاد به مالدار شاید از این زیاد خواهد بود؛در حالیکه مجموعه صحت گاو صحت مندی و نمو گاو را اصلاح میکند و این شانس زنده ماندن گوساله و رسیدن به عمر که گوساله از شیر قطع میشود میرساند ویک قیمت بین ۲۰۰ و ۵۰۰۰ افغانی خواهد داشت و مربوط به این است که آیا حیوان نراست یا ماده ؛نسل دورگه ویا محلی است .از این علاوه سخش تغذیه کنترول التهاب پستان از مجموعه صحت ؛احتمال اصلاح تولید شیر به طور اوسط ۱۰٪ ویا زیاد از آن میباشد به این معنی اگر گاو ۱۴۰۰ لیتر شیر در دوران شیر دهی قبلی تولید میکرد و حالا اجتما دارد که ۱۴۰ لیتر اضافه تولید کند .به قیمت ۱۸ افغانی فی لیتر شیر واین یک عاید اضافی ۲۵۲۰ افغانی برای مالدار میشود .

نژاد خروس لاری ها دارای مقاومت بسیار بالایی در جنگ تن به تن هستند و گاها نبرد بین خروس ها تا چندین ساعت هم به طول می انجامد و حریف مغلوب یا سرانجام کشته شده و یا به صورت بیهوش شده با سر و گردن و بال و پر های خونی از میدان خارج می شود. تاج سه پر: در این مدل روی سر خروس سه پر بزرگ وجود دارد که گاهی اوقات بزرگ بودن این مدل تاج ها در جنگ باعث دردسر میشوند.

منظور ما از بهترین بودم گوسفندان رومانوف مربوط به چند قلوزا بودن آن می باشد. از این رو شکار کردن آن ها به صورت طبیعی کار بسیار دشواری می باشد. سعی کنید تا مالداران مبتکر و پیشتاز را تشویق نمایید تا به نمایندگی از شما به کار توسعه بپردازند. برای این کار می توانید کوچک و بزرگ شدن مردمک چشم پرنده را از طریق نور انداختن به چشم او بررسی کنید و یا مقداری دان در مکانی ریخته و نوک زدن آن را مشاهده کنید. نیروی مورد نیاز برای استفاده از این گاواهن ۷۰ تا ۷۵ , عمق کار ۳۰ سانتی متر , عرض کار ۹۰ سانتی متر , فاصله بین خیش ها ۷۰ سانتیمتر , تعداد خیش ها ۳ عدد و وزن دستگاه ۹۷۵ کیلوگرم می باشد .

به طوری که وزن گاو نر سمینتال را میتوان به طور متوسط بین 1054 تا 1180 کیلوگرم دانست و برای نوع ماده نیز حدود 700 تا 850 کیلوگرم است. در این بین چهره هشت غول از Tadeo Amorena گرفته شده، نقاشی که در پامپلونا در سال 1860 زندگی می کرده است و همچنین چهار چهره غول از چهار دوره و چهار منطقه آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا گرفته شده است. مهم ترین فاکتورهای شناخت یک خروس لاری اصیل را در این مقاله برای شما بازگو کرده ایم. بعضی از کشاورزان وایقانی نیز گندم خود را تبدیل به آرد و نان کرده و نان آماده دراین بازارها عرضه می کردند.

برای رفاه حال مشتریان در حال را اندازی شیوه پرداخت در محل هستیم که به محض تایید به اطلاع شما عزیزان رسانده خواهد شد. هیچ دوا را از طریق تیوب ندهید تا وقتیکه ۱۰۰٪ متیقن نشوید که تیوب در رومن است.تراخیا را توسط انگشت کلان و انگشت شهادت در خط وسطی و ۱/۳ حصه پائین تراخیا گرفته وبه طور محکم از یک طرف به طرف دیگر حرکت بدهید اگر تیوب در تراخیا باشد شما احساس میکنید که به کار تیلج یا غضروف تراخیا زده میشود اگر چنین باشد تیوب را دور کنید و باز کشش کنید که از راه مری تیر شود.

این رساله حاوی یک تعداد صفحات معلوماتی یا فکت شیت ها است که معلومات تخنیکی را برای شما میرساند.کارکنان کلینیک ها که این خدمات را برای شما پیشکش میکنند شمارا در بلند بردن سطح آگاهی تان در مورد امراض مهم گاو و میتود های موجود برای کنترول و وقایه امراض کمگ میکنند .در پهلوی فکت شیت هر مرض فکت شیت دیگری هم است که میتون برای مالداران توزیع کرد. نژاد مالی، مالاگاچ، برزیلی و اصیل از مهم ترین نژادهای موجود در ایران هستند. و سر شاخه های “سینه” به دو سوراخ موجود در سر تیر وصل و با طناب محکم می شد.

برای خیش یک دُمبی، دارخیش را نصف می کنند و در سر آن سوراخی به وجود می آورند و از آن طنابی رد می کنند و دو سر این طناب را به دو سوی یک یوغی که به گردن حیوان بسته است می بندند. همچنین برای کاشت بذر هایی که خیلی ریز هستند از جمله یونجه و چمن از غلتک برای زیر خاک کردن بذور و همچنین تماس آن ها با خاک برای جذب بیشتر و بهتر مواد غذایی و رطوبت استفاده می کنند. این افراد تصور می کنند که جگر در رشد و قدرتمند کردن پرنده ها موثر است.

برخی از افراد جگر را در تغذیه این پرنده قرار می دهند. در واقع اگر به دنبال خروس های جنگاور هستید، به هیچ عنوان نباید در تغذیه آن ها کم کاری کنید. تغذیه- پرسونل کلینیک ها میتواند مالداران را به اهمیت تغذیه خوب برای نمو بهتر؛صحت وتولید آگاه کند.بعضی از پرسونل کلینیک ها امکان دارد که زمین وپول داشته باشد که رشقه را خشک کند ویا از جواری سالج بسازد وبه ماداران آنرا بفروش برساند و اکثریت این کار را انجام نخواهد داد اگرچه تمام کلینیک ها میتواند مواد تقویتی ؛تکمیل کننده غذای (Mineral supplement) به مالداران تهیه تا حیوانات آنها ازآن مستفید شود.

دیدگاهتان را بنویسید