گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

از رستورانهای به نام شهر تبریز گازماخ است که به داشتن غذاهای باکیفیت و لذیذ شهرت دارد. خیلی تشکر میکنم از این نظر جنابعالی وبا اجازه خودتان با این فرمایشی که اینجا فرمودید تلگرافی میکنم به اهالی آنجا که جناب آقای وزیر دارایی دستور فرمودند که در بلوک اسفندآباد کشت توتون منع نخواهدشد خیلی هم تشکر میکنم. در این بازار تعدادی کاروانسرا، مسجد و مدرسه با نمای آجری و گنبدهای زیبا ساخته شده که نظر هر گردشگری را به خود جذب میکند. بعلاوه یک نکته مهم واساسی را در اینجا باید آشکارگفت که کابینههای فعلی ایران مثل بعضی از کشورهای دیگر جهان با وضیعت خاصی که این کشورها از لحاظ درجه ترقی امور اقتصادی و اجتماعی از لحاظ جغرافیایی دارند یک وظیفه خطیر نه تنها در مقابل افراد ملت خود بلکه در مقابل تمام عالم بشریت و تاریخ جهان دارا میباشند.

البته بعد از وضع مصارف بتعهدات بینالمللی دولت از لحاظ امور بهداشتی و هزینه مبارزه با بیماریهای عمومی واگیردار و هزینه موسسات آزمایشی و مطالعاتی آقایان درباره لزوم این طرح همین کافی است گفته شود که امروز شهرستانهایی در کشور هستند، مثل شهرستان میانه، که حتی یک نفرطبیب دیپلمه و یک مثقال دارو از بودجه وزارت باین عرض و طول عملا سهمی نمیبرد. پیشنهاد دیگری که لازم به تاکید درباره آن میدانم طرح ماده واحدهایی است که در جلسه گذشته از طرف عده زیادی از نمایندگان محترم تقدیم مجلس شد و عبارتست از طرحی مربوط بمصرف کردن بودجه وزارت بهداری در بین شهرستانها بنسبت جمعیت هر شهرستان.

یعنی یک حرفی بزند که عموم مردم خوششان بیاید لابد تمام مردم تشخیص شان از فکر عده معدود بهتر است این گناه برای کسی نیست که بگوید تو چرا این حرف رازدی، بنده توی خانه خودم به بچه خودم که پانزده سالش است اجازه میدهم با بنده محاجه کند شم هم باید به بنده اجازه بدهید که اینجا عرایض خودم را بکنم آقای امینی جنابعالی اینجا فرمودید که بنده با مالکیت اظهار مخالفت کردم اینطور نیست و بنده انتظار نداشتم و به آقا ارادت دارم و بعد هم فرمودید که نمن از اظهار تو بسیار متاثر شدم ایکاش تاثر شما موجب گله از من نمیشد، موجب این میشد که به فکر علاج کار میافتادید بنده اینجا صریحا اعلام میکنم که خانم فخر الدوله مادر بزرگوار جنابعالی کسی است از بسیاری از مالکین در ملک خودشان آسایش رعایا را بهتر فراهم میکنند و شاید اگر دست جنابعا لی بودآن جور فراهم نمیکردید گناهی نکردم که گفتم دیگران این جور نیستند (آشتیانیزاده ـ آقا ملک زیاد داردند.

بعد دست کرد با احتیاط عکسی را از بغلش درآورد بدست مجید داد و گفت: «این عکس فوری را با مرحوم پدرتان در گاردنپارتی برداشتم. من می دانستم با آن دست ها چه کار می کند؟ اثبات این عمل که در صورت انجام یافتن از بزرگترین افتخارات تاریخی دولت و جامعه ایی خواهدبود، هنوز معلوم نیست که در کشور ما نصیب کدام کابینه یا کابینههایی بشود ولی ما ازخداوند توفیق مطلبیم که این افتخارنصیب کابینه حاضر و دوره هفدهم مجلس شورای ملی ایران شده و حصول آن نیز زیاد طول نکشد.

بدین ترتیب از جناب آقای دکتر مصدق تقاضا مینمایم که با رعایت نص صریح قانون اساسی ایران پست وزارت دادگستری را از هئیت دولت حذف فرموده و قوانین لازمی که بتواند استقلال و شرافت قوه قضاییه ایران را بنحو احسن تامین نماید بمجلسین پیشنهاد فرمایند (کریمی – پیشنهاد بفرمایید که اخویتان که بجرم همکاری با پیشه وری زندانی است مرخص بشود) ناگفته نماند که منظور من از این تذکر مخالفت با شخص جناب آقای وزیر دادگستری فعلی نیست بلکه بنده جناب آقای لطفی را ازقضات شجاع و پاکدامن دادگستری ایران دانسته و وجود ایشان را برای این دستگاه مفید میدانم.

بدین ترتیب قانون اساسی ایران استقلال خاصی برای قوه قضاییه تعیین کردهاست. حالا با وجود چنین پیشبینیهای صریح و روشن قانون اساسی ایران و تطبیق آن با تئوری امروز تقسیم قوای حکومتی، معلوم نیست چرا در تشکیلات قوه مجریه این مملکت باید وزارت عدلیه تاسیس شود و در کابینه وزرا که مختص قوه مجریهاست وزیر عدلیه وجود داشته باشد ممکن است گفت چنین تشکیلاتی بموجب قوانین مجلس شورای ملی بوجودآمدهاست. این کارخانه به سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است.

رودخانه مهران یا میدان چای که رود لیقوان نیز نامیده می شود ، از قله های بین کوه های کریم و سلطان مشرف به روستای لیقوان (یک: مرکز عمده تولید پنیر در ایران) در نزدیکی اسپاراخون و قشلاق سرچشمه گرفته است. آقایان محترم اگر میخواهید اثر آمد و رفت پی درپی وزرای عدلیه را در دستگاه دادگستری ایران بدانید آمارعملکرد همین هفته اخیر وزارت دادگستری را با عملکرد هفتههای قبل مقایسه فرمایید تا اثر پیدایش یک وزیر جدید را در راه چرخ این دستگاه ملاحظه فرمایید.

در مرحله سوم به برقراری مالیاتهای جدید مستقیم و در صورت ضرورت مالیاتهای غیرمستقیم بپردازد باتوجه به رعایت اصول حق و عدالت و مراعات حال طبقه فقیر و خرده پا و تصریح اینکه اضافه مالیاتهای وصولی در اثر قانون جدید مالیاتهای بعدی نخواهد شد بلکه پس از حصول گشایش در وضع مالی دولت دوباره بماخذ اولیه تقلیل خواهد گردید و با توجه باین نکته که مامورین مالیاتی ببهانه اجرای این تصمیم طبقه عاجز و ناتوان را مورد حمله و تعرض قرار ندهند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم سازند. این مسجد هم همانند دیگر بناهای تاریخی تبریز بر اثر زلزلهها دچار خرابی شده که البته در طی سالیان گذشته مرمت شده است.

بنابراین آنچه با اختیارات و پشتیبانی کنونی از دولت آقای دکتر مصدق مورد انتظار و توقع بود این است که چهارچوب الفاظ را در هم شکسته و یک برنامه تحولی که بتواند بر روی خرابه تشکیلات و قوانین فعلی سازمان یک ایران نوین را بر پا سازد تقدیم مجلس نمایند زیرا اگر فرصتی که اکنون بر اثرمساعدت زمان و موقع شناسی ملت ایران بوجودآمده بالیت ولعل و مسامحه و تعلل از چنگ برود خدا داناست، که دیگر بار، نظر چنین فرصت چه وقت و بچه قیمت بدست ایرانی بیافتد، پس بر زعما و عقلا و متفکرین قوم است که شخصیت خود را از اغراض و مقاصد کوچک شخصی فراتر برده و حداکثراستفاده را بنفع ایران بنمایند.

نایب رئیس ـ آقای امامی جنابعالی با آقایان صحبت نکنید به بیانات خود ادامه بدهید. نایب رئیس – اصلاح میشود دیگر اعتراضی نیست بصورت جلسه؟ نایب رئیس – اعتراض دیگری نسبت بصورت جلسه نبود؟ نایب رئیس – بعدا برای آقای وزیر کشورفرستاده میشود. نایب رئیس ـ اقای نبوی بفرمایید. آنچه بنده را بدولت آقای دکتر مصدق خوشبین و امیدوار و مطمئن میسازد شخصیت بارز و میهن پرستی خود او و اعتمادی است که بحسن انتخاب ایشان نسبت باعضای دولت دارم وگرنه برنامههایی دلفریبتر و الفاظ و عبارات درخشندهتر و امیدبخشتر از برنامه فعلی دولت دیده و شنیدهام ولی اکثر برنامههای دولتهای سابق کمترین اثری درپی نداشته و فقط از دهان رئیس دولت خارج و در فضای مجلس محو گردیدهاست؟

پیش از اینکه جلو بساط وافور بنشیند جلو آینه رفت – این آینه که هر روز بر سبیل عادت جلو آن موهای تنک سر خود را شانه میزد و نگاه سرسرکی بخود میانداخت، ایندفعه بیش از معمول بصورت خود دقیق شد دندانهای طلائی، پای چشم چینخورده، پوست سوخته و شانههای تو رفتهٔ خود را از روی ناامیدی برانداز کرد. شریف هنوز خوب بخاطر داشت: یکروز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن بعادت معمول لخت شد و در آب رفت. رئیس – آقای دکتر شما وقتی بتز ادامه میدهید مسائل خیلی بیشتری هم در پیش هست و وقت هم نیست .

دیدگاهتان را بنویسید