گوسفند رومانف Romanov ، قیمت گوسفندان رومانوف

همچنین گاومیش اهواز را می توان یکی از بهترین نوع های بوفالو های ایرانی دانست. این نژاد با پتانسیل افزایش وزن تا ۱۲۰۰گرم در روز با ضریب تبدیل ۸ را دارا می باشد که با بهترین نژادهای دنیا توان رقابت دارد. بطوری که این واقعه برای بعضی از گونه ها اتفاق افتاده است مانند نژاد مرغ خزک سیستان که از ویژگي بارز آن نطفه داري وجوجه درآوري و مقاومت در برابر بيماري ها بوده که اکنون تقريبا منقرض شده است و يا همين نژاد گاو سيستاني که در سال ۱۳۵۵تعداد اين دام در منطقه چيزي در حدود ۵/۱ ميليون رأس بوده است كه اكنون آمار دست بالاي آن را۱۰۰هزار رأس ذكر مي كنند ، مي بينيم كه در يك دوره ي كوتاه به ۱۰درصد كاهش يافته است.

بر خلاف گاوداری هایی که دام را برای گوشت پرورش می دهند شما حیوانات را تمام سال برای ثابت نگه داشتن تولید شیر جفت گیری و زاد و ولد می کنید. مامی دانیم تمام نژادهای امروزه دنیا از دو نوع منشعب شده اند که نوع تاروس آن دارای کمری راست وبدون کوهان مي باشد که بیشتر در اروپا پراکنده شده است و نوع ایندیکوس آن در آسیا وکشورهند و پاکستان می باشد که مشخصه اصلی آن داشتن کوهان بزرگ وغبغبی افتاده و کمری شیب دار،که نژاد سيستاني به اين نوع تعلق دارد.

نژاد مرغ و خروس مرندی از لحاظ تولید گوشت و تخممرغ نژادی دو منظوره محسوب میشود و از لحاظ ضریب تبدیل خوراک به گوشت جایگاه خوبی دارد. ثالثاً میکروارگانیسمهای شکمبه گاومیش از لحاظ تعداد و تنوع از گاو گستردهترند. بسیاری از کسانی که در گله خود تعداد کمی از نژاد رومانوف دارند به هیچ عنوان آنها را نمی فروشند. از ویژگی های بارز این نژاد جثه متوسط، وزن خروس ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم و وزن مرغ ۲ تا ۲.۲ کیلوگرم می باشد. تیمور لنگ در کتاب منم تیمور جهان گشا عنوان می دارد که (هنگامی که در سیستان فرود آمدیم ، مردمانی بلند قامت یافتیم که شتران را استاده سوار می کردند و بدون مهار سوار بر گاوانی بزرگ جثه میشدند که با آنها از در صلح آمدیم).

تیمور لنگ در کتاب منم تیمور جهان گشا عنوان می دارد که (هنگامی که در سیستان فرود آمدیم ، مردماني بلند قامت يافتيم که شتران را استاده سوار مي کردند و بدون مهار سوار بر گاواني بزرگ جثه ميشدند که باآنها از در صلح آمديم ) . تا دهه ۶۰ بعلت وفور آب در در هامون و نیزارهای آن گله های گاوپرورش داده با جمعیت بالغ برای یک میلیون راس در کرانه های هامون چرا می کردند که اکنون جمعیت این نژاد به کمتر از ده هزار راس رسیده است که کاهش جمعیت آن یک زنگ خطر در نابودی این نژاد ارزشمند است وبایسته است برای حفظ, کسترش و شناخت پتانسیلهای ان برنامه های کوتاه, میان و درازمدت داشت تا بتوان از این ذخیره ارزشمند ژنی برای توسعه استفاده کرد.

به هر حال در هیچ صورتی از اصلاح نژاد نباید از اسپرم گاو نر آمیخته (دورگه) استفاده کرد، زیرا در اغلب موارد ممکن است منجر به شکافهای نژادی ناخواسته و نامناسب شود. آن همچنین در درمان سفلیس بکار می رود.از ساپونین گیاه صابون می سازند(در ریشه می باشد). پس به امید روزی که با بکار گیری علم و دانش روز جهانی واستفاده از برنامه های اصلاحي مفيدوسازنده درزمينه نگهداري مخازن ارزشمند بومي وسوق بسوي عدم وابستگي به کشورهاي بيگانه ، تلاش کنيم. به همین منظور در صورت بیماری باید دام از بقیه گله جدا شود تا مورد مداوا قرار گرفته و پس از بهبود دوباره به گله باز گردد.

يكي از اهداف و استراتژيهاي برنامه امور دام كشور، افزايش كمي و كيفي محصولات دامي ميباشد كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و با بهکارگیری روشهای نوين امكانپذير ميشود. گاو اصیل سیستانی از حدود 5 هزار سال قبل در منطقه اطراف دریاچه هامون میزیسته است که از آن برای کار کشاورزی تولید شیر و گوشت استفاده می نموده اند اما مدارک علمی و قابل پذیرش برای اثبات پنج هزار سال پیشینه بدست آمده پیکر گاو از جنس سنگ لاجورد و از آخرین کاوشهای باستان شناسی در منطقه باستانی شهر سوخته سیستان است که این پیکره ها با خصوصیات این نژاد کاملا تطابق دارد مانند کوهان ، بدون شاخ بودن ، بدنی گوشتی و عضلانی که نشان از وجود زیستگاه دیرین در این منطقه دارد .

بعضی از خصوصیات این نژاد مورد شناسایی قرار گرفته است. میانگین درآمد ماهانه مزرعه پرورش گاو شیری با کسر هزینه های جاری ماهانه 15 میلیون تومان است. بهای تمام شده واقعی دامهای خریداری شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار میشود. ویا در بحث نژادهای گاو با تلاقی گاو نژاد برهمن و بوفالو این کشور موفق به تولید نوعی گاو گوشتی با خصوصیات عالی شده است .

اما آنچه مسلم است این است که گاو نژاد سیستانی از پنج هزار سال قبل در منطقه میزیسته است که از آن برای کار کشاورزي توليد شير وگوشت استفاده مي نموده اند اما مدارک علمي وقابل پذيرش براي اثبات پنج هزار سال پيشينه بدست آمده پيکر گاو از جنس سنگ لاجوردواز آخرين كاوشهاي باستان شناسي در منطقه باستاني شهر سوخته سيستان است كه اين پيكره ها با خصوصيات اين نژاد كاملا تطابق دارد مانند كوهان ، بدون شاخ بودن ، بدني گوشتي و عضلاني كه نشان از وجود زيستگاه ديرين در اين منطقه دارد .

بهترین نتیجه از نظر تهیه بستر بذر در وضعیت گاو رو بودن خاک بدست می آید در زراعت سنتی، پس از دو شخم عمود بر هم توسط گاوآهن ایرانی، اقدام به بذرپاشی نموده و سپس بذر را با گاوآهنی که عمق کار آنرا کاهش داده اند با خاک اختلاط می دهند.با این حال عمق قرار گرفتن بذر در خاک قابل کنترل نیست. همانطور که در بخش سوله دامداری گفته شد دما بر روی عملکرد تولید تاثیر مستقیم دارد و افزایش و کاهش از آن مقدار بر روی تولید شیر و گوشت حیوان تاثیر می گذارد. فواصل و ارتفاع بین لامپ ها سبب افزایش و کاهش شدت روشنایی می گردد.

نور زرد و سفید در این نوع لامپ ها تولید می شود. در این دوره گاو مرحله حساس پیک (peak) با حداکثر تولید را سپری کرده و واکنش های حیوان به حالت عادی برگشته و می تواند در صورت برخورداری از جیره ی متوازن توانایی های تولیدی خویش را بروز دهد. بطور میانگین کل افزایش وزن روزانه در این گروههایسنی۹۸ / ۸۸ ±۱۲۳۴ گرم می باشد که حداقل آن ۱۰۰۸ گرم و حداکثر آن ۱۳۱۷ گرم می باشد. برای سفارش شما می توانید از گوسفندانی با وزنی حدود ۲۵ کیلوگرم تا حداکثر ۸۰ کیلوگرم ، انتخاب خود را انجام دهید .همانطور که شاید اطلاع داشته باشید ، تعیین وزن دقیق انتخابی شما برای گوسفند همیشه میسر نیست اما ما سعی می کنیم در صورت عدم امکان گوسفندی که بیشترین نزدیکی از لحاظ وزنی را به انتخاب شما داشته باشد را ، ارسال کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید